Nasza misja

Demokratyczna RP. Organizacja dla tych, dla których słowo „Demokracja” ma wartość. To ruch obywatelski. Zdecentralizowany. Demokracja ma skalę nie tylko jobitel.com makro. Dla DRP to głównie działania lokalne. Tu, gdzie mieszkamy, żyjemy przestrzegamy i szanujemy praworządność.

Celem Stowarzyszenia jest:

  • krzewienie zasad demokratyczno – liberalnych
  • propagowanie, edukowanie i upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego
  • budowanie postaw zaangażowania w życie społeczne i polityczne różnych grup społecznych
  • inspirowanie ruchu obywatelskiego i intelektualnego wspierającego obywatelskość
  • rozwijanie różnorodnych form samorządu, inicjatyw obywatelskich służących wyrażaniu opinii i zaspakajaniu potrzeb społecznych
  • wspieranie i upowszechnianie wszelkich form aktywności społecznej służącej aktywizacji środowisk lokalnych
  • promowanie idei integralności Unii Europejskiej; miejsca Polski i współpracy samorządu ze stowarzyszeniami propagującymi obywatelskość na terenie UE
Prosimy Was o pomoc - wpłaty na naszą działalność
Działamy nieprzerwanie od początku 2016 roku.
Jesteśmy laureatami Nagrody im. Mieczysławy Biegańskiej przyznawanej za przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji, wspieranie grup społecznych narażonych na nierówne traktowanie.
Bez zbędnych słów: wspierajmy się.
Nr konta Stowarzyszenia Demokratyczna RP:
53175000120000000037554348
background
Creating wonderful things
Watch video
Our team
Experts academy

Sorry, but nothing matched your search. Please try again with some different keywords.

background
Our Skills
Always ready to help

CSS Animations

Graphic Design

Strategy Planning

Furniture Design

Our Happy Clients
Happy at work

Sorry, but nothing matched your search. Please try again with some different keywords.

background
Why our clients love Us
And why they keep coming back!

Sorry, but nothing matched your search. Please try again with some different keywords.

Great possibilities
Always giving the best
Our Social World
7.5M
Fans
Facebook
206
Followers
Twitter
2.3k
Followers
Google +
7.7M
Subscribes
Youtube
background
Variety of projects
We have a large selection of pre-made demos in a range of styles

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Simple, Fast And Fun
The most fresh design to inspire your audience and to bring your project to next level.
Get Wanium Today