Demokratyczna RP. Organizacja dla tych, dla których słowo „Demokracja” ma wartość. To ruch obywatelski. Zdecentralizowany. Demokracja ma skalę nie tylko jobitel.com makro. Dla DRP to głównie działania lokalne. Tu, gdzie mieszkamy, żyjemy przestrzegamy i szanujemy praworządność.

Celem Stowarzyszenia jest:

– krzewienie zasad demokratyczno – liberalnych
– propagowanie, edukowanie i upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego
– budowanie postaw zaangażowania w życie społeczne i polityczne różnych grup społecznych
– inspirowanie ruchu obywatelskiego i intelektualnego wspierającego obywatelskość
– rozwijanie różnorodnych form samorządu, inicjatyw obywatelskich służących wyrażaniu opinii i zaspakajaniu potrzeb społecznych
– wspieranie i upowszechnianie wszelkich form aktywności społecznej służącej aktywizacji środowisk lokalnych
– promowanie idei integralności Unii Europejskiej; miejsca Polski i współpracy samorządu ze stowarzyszeniami propagującymi obywatelskość na terenie UE

Comments are closed.