Stowarzyszenie Demokratyczna RP, w związku z wszczętą przez nie procedurą delagalizacyjną Obozu Narodowo-Radykalnego, prosi o pilne udostępnianie materiałów świadczących o naruszania prawa przez ONR, w zakresie propagowania mowy nienawiści i ideologii zakazanych przez Konstytucję RP i kodeks karny, a także przez prawo o stowarzyszeniach.
 
Procedura jest obecnie na etapie dochodzenia prokuratorskiego. Musimy w najbliższych dniach dostarczyć do prokuratury częstochowskiej jak najobszerniejszy materiał dokumentujący praktyki ONR – filmy i zdjęcia z utrwalonymi hasłami, transparentami, aktami przemocy słownej i fizycznej o charakterze kseno- i homofobicznym oraz podobnym. Kompletujemy archiwum; im więcej danych zbierzemy, tym większa szansa na powodzenie naszej inicjatywy.
 
Szczególnie zależy nam na prywatnych materiałach z wydarzeń [pikiet, marszów, zgromadzeń] – zwłaszcza te są wymagane przez prokuraturę. Inne materiały [fb, media, etc.] również prosimy udostępniać.
 
Prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszym fanpage’u.
PILNE!
 
Dziękujemy.